Undervisningsmål

Christianshavns Døttreskole følger Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål i alle de fag der undervises i på skolen.

På 5. klasses årgang undervises eleverne i tysk eller fransk som 2. sprogfag.

På Døttreskolen undervises mellemtrinnet i faget filosofi ud fra skolens egen undervisningsplan.

Link til forenklede Fælles Mål for alle fag. https://emu.dk/grundskole