Fagenes timefordeling

Klassetrin 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Dansk 10 10 8 8 8 8 8 8 8
Kristendom 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Filosofi 1 1 1
Historie 1 2 2 2 2 2 2
Samfundsfag 1 2 2
Engelsk 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Tysk 2 2 3 3 3
Fransk 2 2 3 3 3
Matematik 5 5 6 6 5 5 5 5 5
N/T 2 2 2 2 2 2
Geografi 2 1 1.5
Biologi 2 1 2
Fysik/kemi 2 3 3
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Krop & bevægelse 1 2
Svømning 2
Musik 1 1 1 1.5 1.5 1.5
Kor 1 1
Billedkunst 2 2 2 2 1 2 2
Håndværk & design 2 2 1
Madkundskab 2 2 2 2
Valgfag 1

Børnehaveklassens skoledag er ikke lektionsopdelt. Der er to børnehaveklasseledere til stede i klassen i alle 25 timer.

I 1. og 2. klasse har eleverne deltimer i dansk og matematik.

Man har deltimer, altså en halv klasse, på alle klassetrin i de kreative fag musik, billedkunst, Håndværk og Design og madkundskab. Man har også deltimer i tysk eller fransk.