Bestyrelsen på Christianshavns Døttreskole 

Skolen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmerne er forældre til skolens elever. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at skolen drives økonomisk forsvarligt, lige som det er bestyrelsen, der ansætter skolelederen og holder snor i de overordnede linjer og projekter, der er af betydning for skolens udvikling. Der er på skolen god tradition for, at bestyrelsesmøderne også bruges til sparring mellem bestyrelse, ledelse og medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen orienteres i sager, der angår skolens interne forhold, personalesager mv. og har naturligvis tavshedspligt.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. De er tilgængelige på skolens intranet.

Vil du vide mere, kontakt da skolelederen eller bestyrelsesformanden.

 

Referat fra skolens aften (generalforsamling) 2024

Formandens beretning 2024

Mød bestyrelsen

Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem