Skolens historie

Christianshavns Døttreskole blev etableret i 1799 af H.F. Schlegel og Niels Brock. Døttreskolen havde dengang adresse i Strandgade 29, senere Strandgade 25 og siden 1913 har skolen haft sine lokaler i Dronningensgade 67.

Skolen havde til at starte med to klasser med piger mellem 5 og 14 år. På skolen gik der både adelige og almindelige borgere, men grundtanken var, at der ikke skulle gøres forskel. På skolen var alle lige og skulle behandles ens. Som en af de første pigeskoler i landet fik skolen hurtigt ventelister og som årene gik, voksede skolen sig større.

Christianshavns Døttreskole er funderet på et kristent-humanistisk livssyn, og skolen har siden sin opstart været tæt knyttet til Vor Frelsers Kirke. Præsterne fra kirken varetog af samme årsag kristendomsundervisningen på skolen.

I 1824 tiltrådte Grundtvig skolens direktion, og med ham blev traditionen med morgensang indført. En tradition, som stadig lever hver morgen på skolen.

I 1976 blev det besluttet, at skolen skulle være en fællesskole, og siden da har der gået drenge på skolen. Skolens sidste pigeklasse dimitterede i 1984.

I dag er Christianshavns Døttreskole en skole med et spor fra 0. til 6. klasse og i to spor fra 7. til 9. klasse.

Læs mere om Døttreskolen i “Alle tiders skole – rundt om Christianshavns Døttreskole”. Bogen kan købes på skolen.

Christianshavns Døttreskole – skolens udvikling gennem tiden

Begyndelsen

I slutningen af 1700-tallet regerede Christian den 7. Det var enevældens tid. Reelt var det hans søn kronprins Frederik, der styrede landet. Han var optaget af bøndernes forhold. Han gennemførte landboreformerne og ophævede Stavnsbåndet. Bønderne fik deres frihed. Mange flyttede derfor ind til byerne for at søge lykken.

På Christianshavn, en del af Christian den 4.’s befæstningsanlæg, flyttede handelsfolk, skibsbyggere, officerer og fabrikanter til. De var dygtige og driftige handelsfolk. De interesserede sig for landets udvikling og fremtid. Derfor var de også naturligt optaget af deres børns opdragelse og uddannelse.

 

Døttreskolen og Vor Frelser Kirke

Christianshavns Døttreskole og Vor Frelsers Kirke har fra begyndelsen været tæt knyttet til hinanden, og skolen bygger på et kristent-humanistisk livssyn. Grundtvig var kapellan ved kirken i 1820’erne. Han interesserede sig meget for skolen og var fortaler for sangundervisning. Sang fylder fortsat meget på skolen – vi begynder hver dag med morgensang. Da Grundtvig stoppede ved Vor Frelsers Kirke, forærede han skolen sin samling af Saxos Krønike, og siden 1931 har vi hver dag kunnet høre Grundtvigs ’Den signede dag’, fra kirketårnets klokkespil.

 

Døttreskolen i Dronningensgade

Gennem de første 40 år boede Christianshavns Døttreskole i alt fem forskellige steder – blandt andet i Strandgade og på Christianshavns Torv. I 1840 købte storkøbmand Jacob Holm Asiatisk Kompagnis palæ i Strandgade 25, hvor skolen fik en rummelig lejlighed. Her lå skolen frem til 1913. Et år tidligere havde bestyrelsen besluttet, at skolen skulle flytte til større lokaler. Det var et godt tidspunkt. I Dronningensgade lå nemlig en kirkeskole, som skulle lukke. Den bygning købte Christianshavns Døttreskole. Det kostede hele skolens kapital – samt et lån. Men så blev der også bygget om, bygget til og indrettet både gymnastiksal, klasselokaler og en lille skolegård. Siden 1913 har Christianshavns Døttreskole haft til huse i Dronningensgade 67.

Fra pigeskole til fællesskole

Marie Kaspersen var skolens leder fra 1923 og de næste 37 år. Hun var med til at ændre skolen fra gammeldags pigeskole til en velfungerende moderne skole. Hun mente ikke, at skolebøger og undervisning var nok; den sociale dimension var også vigtig. Frk. Kaspersen tog initiativ til mange nye aktiviteter og knyttede børn, forældre og lærere endnu tættere til skolen. Hun indførte mange af de traditioner, vi stadig holder meget af – blandt andet børnenes optræden til skolens fødselsdag den 2. december.

I første halvdel af 1970’erne gennemgik skolen en stor renovering og ombygning. Det følgende skoleår er et af de mest skelsættende i skolens historie. Mange forældre ønskede, at deres sønner skulle have en lige så god skolegang som deres døtre. Efter at have været pigeskole i 177 år, lod Christianshavns Døttreskole de første drenge på skolen fejre deres første skoledag en varm sommerdag i 1976.

 

En moderne skole fyldt med traditioner

I 2024 kan Christianshavns Døttreskole fejre sin 225 års fødselsdag. I dag er vi en skole, hvor vi alle –børn, forældre og lærere – indgår i et fællesskab, hvor vi respekterer, støtter og hjælper hinanden. Vi arbejder med og bliver klogere på de ting, der sker i vores samfund. Vi er nysgerrige og undersøger verden omkring os, samtidig med at vi finder ro i og værner om de traditioner, vi har båret med os. Christianshavns Døttreskole er en skole præget af fællesskab, trivsel og traditioner.

Læs mere i ”Alle tiders skole – rundt om Christianshavns Døttreskole”. Bogen kan købes på skolen.