It-strategi for Christianshavns Døttreskole

På Christianshavns Døttreskole er it en naturlig del af undervisningen. F.eks. er tablets og bærbare computere redskaber, vi anvender. Vores undervisningslokaler er udstyret med interaktive tavler. Skolens it-strategi sætter konkrete mål for, hvordan eleverne tilegner sig viden om brug af forskellige apps og programmer.

Vi arbejder kontinuerligt med digital dannelse, og vi prioriterer at sætte rammer for og hjælpe eleverne med en hensigtsmæssig brug af tidssvarende teknologiske muligheder. Tidlig fortrolighed med it og teknologi betyder for den enkelte elev større indsigt i og værdi af de programmer og læringsportaler, vi anvender på skolen.

1. og 2. klasse

Vi anvender iPads med apps til Dansk, Matematik og Natur og Teknik. Derudover har eleverne adgang til Microsoft Office 365, så de kan arbejde i Word, Excel, PowerPoint m.m.

I elevens første skoleår åbner vi op for en nysgerrig og kreativ tilgang til digitale hjælpemidler. Målet er, at eleven bliver i stand til at lære nyt ved hjælp af digital kreativitet.

iPad benyttes ikke kun til passiv vidensformidling til eleven, men bidrager også til, at eleven bliver aktiv som nysgerrig producent og igennem processen lærer at evaluere og reflektere.

3. til 5. klasse

Vi har to klassesæt af Chromebooks. Eleverne bliver undervist i brugen af computere: 10-fingersystem, Office-pakken, søgemaskiner, net-etik m.m. Derudover foregår en del af undervisningen på digitale platforme, fx Clio Online, Matematikfessor og Grammatip.dk.

6. til 9. klasse

Eleverne skal selv have en computer med i skole. Når eleven har sin egen computer bliver undervisningsflowet bedre – før, under og efter den konkrete undervisningssituation.

Skolen leverer Office 365-pakken til eleverne og hjælper eleverne med at installere den. Det er vigtigt, at elevernes computere er i stand til at downloade og installere Office-pakken.

Derudover vil eleverne skulle anvende digitale platforme, fx Clio, Grammatip.dk og Gyldendal.dk i undervisningen.