Antimobbestrategi på Christianshavns Døttreskole

På Døttreskolen er god trivsel og et inkluderende undervisningsmiljø afgørende for en god skolegang. Vi ønsker et undervisningsmiljø med åbenhed, respekt og gode klassefælleskaber.

Det er skolens målsætning at være mobbefri.

Mobning og lignende dårlig adfærd, accepteres ikke på Døttreskolen. Skolens pædagoger, lærere, ledelse og forældre spiller en afgørende rolle i og for at undgå dette. Nedgørende handlinger og sprogbrug som kan udelukke et barn fra fællesskabet, ønsker vi at stoppe med øjeblikkelig virkning.

Vi er på skolen opmærksomme på flere former for mobning og udelukkelse. Og i vores løbende trivselsarbejde i alle klasser, er vi opmærksomme på den enkelte elevs trivsel. På skolen forventes det, at forældrene bakker op omkring trivselsarbejdet på skolen. Og at man som forældre har tillid til at skolens pædagoger, lærere og ledelse agerer ansvarsfuldt og professionelt i forhold til eleveres trivsel. På Døttreskolen vælges der til årets første forældremøde 3-4 forældre som indgår i klassens forældreråd. Forældrerådet er med til at tage initiativ til sociale arrangementer og aktiviteter i klassen.

Særligt er vi som voksne og ansvarshavende opmærksomme på følgende ændringer hos den enkelte elev.

 • Fravær fra skolen.
 • Fysiske symptomer som f.eks. Hovedpine, mavepine, søvnbesvær og træthed.
 • Symptomer som nedtrykthed og ønsket om at være alene.
 • Om eleven virker indesluttet.
 • Om eleven ændrer adfærd i form af f.eks. destruktiv eller aggressiv adfærd.
 • Om eleven virker utryg i nærværet og kontakten med sine jævnaldrende/klassekammerater.
 • På skolen har vi fokus på kulturer i klasserne og på årgangene.

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en situation opleves som mobning. Som ansvarshavende for en klasse er det derfor vigtigt at være særlig opmærksom på mulige tegn på mobning i klassen og på årgangen.

 • Er der et højt konfliktniveau?
 • Er fællesskabet præget af utryghed?
 • Er der tydeligt opdelte grupper?
 • Er der lav tolerancetærskel i klassen?
 • Er sproget og tonen i klassen hård?
 • Udviser eleverne en manglende fortrolighed til hinanden?

På Christianshavns Døttreskole forebygger vi mobning ved at:

Der etableres trivselsgrupper på alle årgange. Klasselæreren er tovholder og igangsætter. Forældrene samarbejder ved at stå for aktiviteter og arrangementer. Grupperne kan på årgange hedde trivselsgrupper, legegrupper, madgrupper og lign.

Teamet omkring klassen er i tæt samarbejde for at sikre trivslen hos den enkelte elev.

Der er fælles traditioner med fokus på læring, sundhed og trivsel. Traditioner som morgensang, teateruger, temauger og skolens årlige trivselsdag er med til at understøtte trivslen og fællesskabet.

Alle årgange arbejder med fælles trivselsregler på skolen og for den enkelte årgang. Vi anvender kompetencerne ” De gyldne 8 ”. Disse integreres i klasserne og arbejdes med som faste læringsmål i dagligdagen på skolen.

Der er løbende elevsamtaler (lærer/pædagog).

På skolen er der et stort fokus på elevernes trivsel. Klassetrivsel.dk bruges som aktivt værktøj til at lave løbende trivselsundersøgelser i klassen.

Handleplan i tilfælde af mobning.

 • Ved kendskab til mobning i en klasse kontaktes klasselæreren straks.
 • Klasseteam og evt. skolens AKT-lærer lægger i fællesskab en plan for indsatsen.
 • De berørte forældre kontaktes. Lærere og ledelse drøfter handleplanen.
 • PPR kontaktes, hvis eleverne har behov for yderligere hjælp.
 • indkaldelse der til forældremøde med fokus på klassens trivsel.
 • Følgende samtaler gennemføres af klasseteamets lærere:
 1. Samtale med den/de, der bliver mobbet.
 2. Samtale med den/de, der mobber.
 3. Samtale med hele klassen om trivsel og social ansvarlighed.
 4. Indsats i klassen med fokus på sociale gruppedynamikker.