Danskvejleder og Læsevejleder

Danskvejleder på Christianshavns Døttreskole

På Christianshavn Døttreskole vægter vi elevernes faglige udbytte højt. Det gør vi bl.a. ved at dele viden og sparre med hinanden i faggrupperne.


Skolens danskvejleder faciliterer rammer, hvor der kan spares om valg af materialer, undervisningstilgange og vægtning af indhold i dansktimerne.
Som danskvejleder skal man holde sig opdateret med fagets udvikling, det kan fx være i forhold til skrivning, hvor der de seneste år er sket meget med forskningen i elevers skriftsproglige udbytte. I disse år er der ligeledes særligt fokus på elevers motivation for at læse, og i den forbindelse drøfter lærerne elevernes læselyst, og danskvejlederen kan rådgive om konkrete tiltag for at skabe læselyst hos vores elever.


Danskvejlederen arbejder således mest i en lærer-til-lærer-relation, men der er også mulighed for at inddrage danskvejlederen i undervisningen, fx i den daglige undervisning eller til et biblioteksbesøg. Drøftelser mellem danskvejleder og lærer kan omhandle:

  • Hvordan vi arbejder med skrivning 
  • Hvordan vi underviser i grammatik 
  • Hvilken rolle læsning spiller i undervisningen 
  • Vejledning til bøger – til klasseundervisning eller til den enkelte elev 
  • Vejledning til udvælgelse af materiale, fx indkøb af engangsmateriale 
  • Sparring i forhold til planlægning af undervisning/forløb. 

Læsevejleder

Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke såvel elevernes læselyst som deres læse-og skrivekompetencer i hele skoleforløbet, så den enkelte elev udvikler den stærkest mulige kompetence til brug i uddannelse.

 Arbejdet består bl.a. i at:

  • Inspirere og vejlede faglærere i sammenhæng med udvikling af faglige læse- og indlærings- og bearbejdningsstrategier i hele skoleforløbet.
  • Vejlede om målsætning for hele klassen og for de enkelte elever i forbindelse med læsning og skrivning.