SFO – Toppen

Med udgangspunkt i Christianshavns Døttreskoles kultur og værdier ser vi i SFO´en det som vores fornemste opgave at give børnene omsorg i det daglige ved at lytte til dem og støtte dem i udviklingen af almene og sociale færdigheder.

Vi støtter børnene i at indgå i sociale relationer ved at lære dem at udtrykke ønsker og behov samt ved at give dem redskaber til selv at kunne håndtere eventuelle konflikter. Vi forsøger at styrke børnenes alsidige udvikling, og vi præsenterer dem derfor for mange forskellige aktiviteter og udtryksformer. Aktiviteter og oplevelser skal ligeledes bidrage til at stimulere børnenes fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Det forsøger vi at opnå ved at skabe balance mellem alderssvarende krav og udfordringer samt mellem leg og læring i de forskellige aktiviteter.
SFO´en er et dagtilbud, der skal danne ramme om børnenes fritid. Medansvar og medbestemmelse hos børnene vil således være vigtigt i det daglige – ikke mindst i forhold til at udvikle børnenes selvstændighed og lære dem at indgå i forpligtende fællesskaber.

Endelig forsøger vi at give børnene forståelse for egne kulturelle værdier ved at skabe fælles oplevelser og traditioner samt ved at introducere dem for andre kulturelle værdier.

iPortalen