Skolens værdier

Vores værdier leves på Christianshavns Døttreskole. De mærkes af elever, forældre og personale. Værdierne omsættes i skolens hverdag og indgår som en naturlig del af den kultur vi ønsker at bevare og have på skolen. Vores historie med de dybe rødder er vores afsæt og det som gør at skolen har eksisteret siden 1799. At være tro mod det og samtidig have fokus på en skole i udvikling, er det som vores kerneværdier: traditioner, fællesskab og faglighed, tager afsæt i.

 

Traditioner

Døttreskolen er funderet på et kristent-humanistisk menneskesyn og skolen har fra starten været tæt knyttet til Vor Frelsers kirke. I 1824-1827 var Grundtvig medlem af bestyrelsen og en varm fortaler for sang i skolen. Hver morgen begynder skoledagen med morgensang og skolens kor er repræsenteret til flere arrangementer årligt.

Skolens fødselsdag d.2. december, fejres hvert år med skolens egen sang og teater opført af elever fra 0.-6. klasse. En tilbagevendende tradition som vægtes højt af alle på stedet. Desuden afholdes der hvert år et jule- og et påskearrangement i kirken. Halloween, fastelavn, lejrskoler, gallafest og andre årlige begivenheder er også faste traditioner for skolens elever. Dette for at give eleverne et indblik i skolens historie, det som var engang og samtidig en lyst til at videreføre og skabe nye traditioner.

 

Fællesskab

Elever, pædagoger, lærere og ledelse skaber i fællesskab. Det er skolens hensigt at øge elevernes kompetencer til at agere med andre og udvikle sig selv. At respektere hinanden trods forskelligheder, er en central værdi på skolen. Omgangsformen hvor vi passer på hinanden, på skolen og udviser almen høflighed er en vigtig og naturlig del af den dannelse vi ønsker, finder sted. For os er det daglige relationsarbejde et konstant fokuspunkt og en del af den kultur som kendetegnes på skolen. At tage medejerskab og samtidig have fokus på en fælles samhørighed, vægter vi meget højt.

 

Faglighed

På skolen prioriteres høj faglighed og viljen til at gøre sig umage. At være nysgerrige for at tillære sig nyt stof og for at afprøve og udfordre sig selv. Vi er overbeviste om at nysgerrighed, lysten til at lære og tilegne sig ny viden opstår, når børn trives i et socialt og fagligt miljø. Man skal som elev mærke, at man har en værdi i sig selv. Som personale på skolen mener vi at alle elever er alles elever. Vi har alle et ansvar for den enkelte elev. Vores lærere underviser i deres linjefag, de inspirerer og udfordrer eleverne gennem en varieret og differentieret undervisning. Fagligheden udvikles også i et samarbejde med hjemmet. Et samarbejde hvor forældrene forventes at støtte op omkring undervisningen og det sociale liv i klassen.