Digital Dannelse på Christianshavns Døttreskole

Et barns liv og trivsel kan ikke deles op i online og offline. Derfor er vi nødt til at se på nettet, skolen, sportsklubben, familien osv. som forskellige arenaer, der rækker ind i hinanden, og som alle har betydning for børn og unge.

Vilkårene for kommunikationen på nettet er anderledes end vilkårene for vores kommunikation offline, og her vægter Christianshavns Døttreskole dannelsesaspektet og det relationelle højt hele vejen rundt. Derfor arbejder vi fokuseret med eleverne om deres færden online og hjælper dem til at reflektere over, hvordan deres digitale adfærd har betydning for dem selv og andre. Som ved andre aspekter af fællesskabets trivsel, medinddrager vi forældrene i forhold til deres ansvar for egne og andre børns adfærd og trivsel.