Skolepenge

Skolepenge, i 2024 er satsen 2.000 kr. om måneden i 12 måneder, betales forud – senest den 5. i hver måned. Hvis man ikke er tilsluttet PBS-ordningen, kan skolepengene betales på indbetalingskort mod et mindre gebyr pr. måned. Der er søskenderabatter til 2. og efterfølgende børn på skolen.

To gange om året, i februar og august, betales 100 kr. til klassekasserne. Klassekasserne bruges af lærere og elever i klasserne til sociale aktiviteter, småture, bespisning og lignende.

Skolepenge pr. måned

1. barn              kr. 2000

2. barn              kr. 1840

3. barn              kr. 1500

4. barn              Gratis

SFO Toppen       kr. 1320

For nye elever betales en indmeldelsesafgift på kr. 400,00 – yngre søskende til nuværende elever er undtaget for dette gebyr. Før skolestart opkræves et depositum svarende til en måneds skolepenge. Depositum tilbagebetales først, når alle skolebøger er afleveret efter endt skolegang i 9. klasse.

Fripladstilskud: Man ansøger om statens fripladstilskud i begyndelsen af skoleåret. Skemaet kan hentes på skolens kontor fra starten af maj måned.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel. Der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de 2 følgende måneder.

Udmeldelse ved slutningen af et skoleår skal være skolen i hænde inden 1. maj. Ellers vil der blive opkrævet skolepenge for august måned i det følgende skoleår.