Procedure ved optagelse

Optagelse på Døttreskolen sker efter anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende har fortrinsret, og at der tilstræbes en kønslig ligestilling i hver enkelt klasse.

Skolen tilstræber rummelighed. I forhold til optagelse vil skolen påse, at der er en sammensætning i hver enkelt klasse, som muliggør et udviklende fællesskab for alle elever.

Forud for opstart vil der være et forældreorienteringsmøde samt en besøgsdag for børnene.

Ved optagelsessamtalen lægges der vægt på, at man som ny elev og ny forælder ønsker et samarbejde med skolen og kan se sig selv indgå i skolens rammer.

Søg om indmeldelse

Børnehaveklasse

Forældre til de 24 børn, så vidt muligt 12 drenge og 12 piger, som står øverst på ventelisten til børnehaveklassen inviteres til forældremøde i november måned, skoleåret før skolestart.

I januar måned inviteres de kommende elever i mindre hold, ind til en førskoledag. Efterfølgende inviteres forældrene til en opfølgende individuel samtale.

I maj måned inviteres hele den samlede børnehaveklasse på besøg sammen med deres forældre, så alle børnene kan møde deres nye klassekammerater inden sommerferien.

Nye 7. klasser

Fra 7. klasse og op udvides der til to spor på Døttreskolen.
Skolens nuværende 6. klasse deles op og sammensættes på ny med elever som har søgt ind fra andre skoler.

Som elev på skolen, forberedes man løbende på dette under sin skolegang. I 6. klasse er ledelsen i tæt dialog med lærerne på årgangen, det for at forberede klassen bedst muligt til at skulle deles op.

I vinterhalvåret inviteres nye elever til samtaler og rundvisning med skolens ledelse. Ved en aftale om opstart på skolen, arrangeres der i foråret en Introdag på skolen for eleverne. Her møder alle (vores) nuværende og kommende elever hinanden. Lærerne som skal have de to kommende 7. klasser deltager også i dagen. Dagen har sit fokus på at gøre eleverne trygge i de nye kommende rammer.

Efter Introdagen sammensættes klasserne efter nøje overvejelser vedr. sociale og faglige sammenspil.

Inden sommerferien får eleverne oplyst deres nye klasser. Der er ved opstart i de to nye 7. klasser, et tæt samarbejde mellem skole og hjem, for at sikre at klasserne kommer bedst muligt fra start.

1. – 9. klasse

Ved ledige pladser i en klasse inviteres forældre og elever fra skolens venteliste til en samtale med skolens ledelse samt en af klassens hovedlærere.