Elevråd

Alle elever på Døttreskolen har en stemme gennem skolens elevråd, hvor alle klasser er repræsenteret. Elevrådet taler elevernes fælles sag og får gennemført forandringer, som har betydning for deres skoledag. Det er vigtigt at arbejde med udvikling og se sine ideer blomstre – det er med til at skabe motivation og forståelse for, at vi alle har mulighed for at få indflydelse i et demokrati. 

For at imødekomme elevernes alderstrin og deres sted i livet, er elevrådet inddelt i et indskolings-, mellemtrins- og udskolingselevråd.