Frikvarterer

Elever fra 0. til 6. klasse opholder sig som udgangspunkt på Kirkepladsen i frikvartererne.

6. klasse rykker i Lille Gård i perioden påske til sommerferie.

Gårdvagter holder øje med eleverne i frikvartererne, og skolens legepatrulje introducerer i udvalgte frikvarterer eleverne for nye, sjove lege. Skolens Bevægelsesudvalg sørger løbende for aktiviteter, eleverne kan deltage i. Eleverne har også mulighed for at spille fodbold, lege tagfat, sjippe og mange andre fysiske udfoldelser. Da skolen har Kirkepladsen til låns, er det desværre ikke muligt at bygge fx legestativer. De enkelte klassers lærere og skolens pædagoger hjælper gerne eleverne med idéer til fælleslege.

 

Frihed til de ældste

De ældste elever har tilladelse til at forlade skolens område. Eleverne kan fx gå en tur og få noget frisk luft. Tilladelsen til at forlade skolens område gælder fra kl. 9.45 til 10.05 og igen fra kl. 11.50 til 12.15. Skolens ældste elever er naturligvis også velkomne til at blive på skolen i deres pauser, spille bordtennis i Lille Gård eller deltage i idrætsaktiviteter i salen. Aktiviteterne i salen varierer fra uge til uge og arrangeres af vores idrætslærere.

Skolen set fra elevernes øjne

Vores elever får jævnligt lov til at prøve kræfter med filmkundskaben, og til at fortælle hvordan de oplever hverdagen på Chrisitanshavns Døttresskole. Videoen kan i se her.