Ferieplan 2023/24

Første skoledag onsdag d. 9. august

Efterårsferie d. 16. – 20. oktober

Juleferie d. 18. december – d. 3. januar 24

Vinterferie d. 12. – 16. februar

Påskeferie d. 25. marts – 1. april

Kristi Himmelfart d. 9. – 10. maj

Pinse d. 20. maj

Grundlovsdag d. 5. juni

Sommerferie d. 1. juli – d. 9. august

Ved ferierne er begge de nævnte dage medregnet

BEMÆRK For oplysninger vedrørende SFO “Toppen” se på iportalen.dk
.

Skolen henstiller, at man ikke beder elever fri uden for de nævnte ferie- og fridage.
 Der gøres opmærksom på, at skolen ikke

foranstalter lektiehjælp eller lignende i den forbindelse. Man indhenter selv oplysninger under ugeplaner og lektiedagbøger eller fra kammerater eller forældre.

Dokument med anmodning om fritagelse for undervisning kan hentes og printes på “bjælken” under “Feriekalender”

Bemærk de dage, hvor skolen lukker før fritidshjemmene åbner.