Fællesskab

Elever, pædagoger, lærere og ledelse skaber i fællesskab. Det er skolens hensigt, at øge elevernes kompetencer til at agere med andre og udvikle sig selv. Respekt for hinanden, trods forskelligheder, er en central værdi på skolen. Omgangsformen hvor vi passer på hinanden på skolen og udviser almen høflighed, er en vigtig og naturlig del af den dannelse, vi ønsker. For os er det daglige relationsarbejde et konstant fokuspunkt og en del af den kultur, som kendetegner skolen. At tage medejerskab og samtidig have fokus på en fælles samhørighed, vægter vi meget højt.