AKT på Christianshavns Døttreskole 

 

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus på sociale processer omkring elevernes trivsel på skolen. AKT på Christianshavns Døttreskole er et forebyggende arbejde med fokus på at fremme alle børns læring og trivsel i et samarbejde mellem de involverede parter: lærere, læsevejleder, SFO, ledelse, skolepsykolog, sundhedsplejerske og forældre. 

AKT-arbejdet kan fx bestå i at støtte elever i klassen, afhjælpe konflikter eller være sparringspartner for lærerne i forhold til trivselsarbejde i klassen og planlægning af undervisning relateret til fx sociale problemstillinger.  

Formålet med arbejdet er at skabe rum for trivsel og succesoplevelser for alle på skolen.  

AKT-lærer: Bettina Bille